Муниција за хефталици Excel 10/4 (1/1000)

15 ден

Кутивче од 1000 парчиња муниција за хевталица, 10/4 mm.