Муниција за хефталици Noki 24/6 (1/1000)

20 ден

Спецификации:
Сребрени иглици за хевталица, Noki 24/6 mm.