Муниција за хефталици Delta 24/6 (1/1000)

20 ден

Спецификации:
Бакарни и сребрени иглици за хевталица, Deli 24/6 mm.