Дехефталица ЗА 1064

40 ден

Дехевталица за муниција 24/6 и 26/6.